Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Financiën voor commissarissen en toezichthouders

Specificaties
Paperback, 136 blz. | Nederlands
Boom | 1e druk, 2019
ISBN13: 9789462762954
Rubricering
Hoofdrubriek : Management
Juridisch : Management
Boom 1e druk, 2019 9789462762954
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In dit boek geven de auteurs inzicht in financiële aspecten waarmee interne toezichthouders (commissarissen) kunnen worden geconfronteerd in hun toezichthoudende rol. Wat is een jaarverslag, wat is een jaarrekening en hoe moet ik de posten in die jaarrekening interpreteren? Welke ratio’s zijn relevant en waarom? Waar moet ik op letten bij investeringsbeslissingen? Wat is treasury en wat zijn daarin de risico’s? Welke relatie is er tussen strategisch risicomanagement en financiën? Wat is de rol van de auditcommissie? Hoe bereid ik mij voor op een commissariaat?

De auteurs geven per onderwerp aandachtspunten die de toezichthouder zonder (ruime) financiële kennis meer houvast geven bij het stellen van de juiste vragen. Hierbij spelen niet alleen financiële aspecten een rol, maar ook psychologische. Ook deze psychologische aspecten, zoals bij investeringsbeslissingen, worden in dit boek beschreven.

Het boek biedt een basis aan financiële kennis voor de toezichthouder, die vervolgens bij de vervulling van de rollen verder kan worden verbreed. In het boek worden op sommige plekken voorbeelden gebruikt uit bepaalde sectoren, maar de inhoud is niet specifiek toegespitst op een bepaalde sector. Het is een boek om te lezen én om als naslagwerk te gebruiken.
De auteurs hebben ruime ervaring in toezichthoudende functies, ook vanuit hun rol in auditcommissies.

'Dit boek is een zeer praktische, heldere handleiding voor toezichthouders en commissarissen zonder of met een beperkte financiële achtergrond. Leesbaar, informatief en zeer overzichtelijk. Een aanrader!' — Prof. dr. Yvonne D. Burger, adviseur en toezichthouder

'Dit boek geeft helder en duidelijk het financiële begrippenkader weer. Met name de minder financieel geschoolde commissaris kan zich het begrippenkader snel eigen maken. Hoewel uiteraard veel meer over de onderwerpen gezegd kan worden, geeft de beknoptheid een snel overzicht van de vereiste basiskennis voor toezichthouders.' — Gerard Erents RA, adviseur en toezichthouder

Specificaties

ISBN13:9789462762954
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:136
Uitgever:Boom
Druk:1
Verschijningsdatum:30-1-2019
Hoofdrubriek:Management
ISSN:

Expertrecensies (1)

Financien voor commissarissen en toezichthouders - Voor iedereen die niet van cijfers houdt
Christel Deckers | 21 mei 2019
‘Gelukkig heeft het auditcomité er al naar gekeken, want ik heb geen verstand van cijfers’. Je zult het niet geloven, maar dat hoor je toch nog regelmatig in de boardroom.
Lees verder

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

1. Planning- & controlcyclus 11
1.1 Producten planning- & controlcyclus 12
1.2 Inhoud jaarplan 13
1.3 Inhoud begroting en prognose 14
1.4 Inhoud maand- en kwartaalrapportages 17
1.5 Toelichting bij maand- en kwartaalrapportages 20

2. Jaarverslag 21
2.1 Inleiding jaarverslag 22
2.2 Indeling jaarverslag 24
2.3 Bestuursverslag 25
2.4 Verslag van de Raad van Commissarissen 27
2.5 Inleiding jaarrekening 28
2.6 Balans 30
2.6.1 Inleiding balans 30
2.6.2 Betekenis balansposten activazijde 32
2.6.3 Betekenis balansposten passivazijde 37
2.6.4 Invloed van waarderingsgrondslagen 41
2.6.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 43
2.6.6 Gebeurtenissen na balansdatum 44
2.7 Winst- en verliesrekening 44
2.7.1 Inleiding winst- en verliesrekening 44
2.7.2 Betekenis posten winst- en verliesrekening 46
2.7.3 Invloed van waarderingsgrondslagen 50
2.8 Kasstroom 51
2.8.1 Inleiding kasstroom 51
2.8.2 Kasstroomoverzicht 52
2.9 Overige gegevens en accountantsverklaring 54

3. Financiële kengetallen 57
3.1 Inleiding kengetallen 58
3.2 Kengetal liquiditeit 60
3.3 Kengetal solvabiliteit 61
3.4 Kengetal rentabiliteit 62
3.5 Kengetallen waardebepaling 64
3.6 Overige kengetallen 67

4. Investeringsbeslissingen 71
4.1 Bevoegdheden investeringen 72
4.2 Beoordeling van investeringen 74
4.3 Investeringen en de psychologie van het beslissen 76

5. Treasury 81
5.1 Onderdelen treasurymanagement 82
5.2 Beleidskaders treasury 84
5.3 Risicobeheer treasury 86
5.3.1 Renterisico 87
5.3.2 (Her)financieringsrisico 89
5.3.3 Tegenpartijrisico 90
5.3.4 Liquiditeitsrisico 91
5.3.5 Prijsrisico 92
5.3.6 Frauderisico 93
5.4 Hedging en derivaten 94

6. Strategisch risicomanagement 99
6.1 Risicomanagement in planning- en controlcyclus 100
6.2 Informatie over strategische risico’s 102

7. De auditcommissie 109
7.1 Rol van de auditcommissie 110
7.2 Auditcommissie en accountant 113

8. Voorbereiding op een commissariaat 117
8.1 Algemeen vooronderzoek door kandidaat-commissaris 118
8.2 Financieel vooronderzoek door kandidaat-commissaris 119
8.3 Financieel huiswerk voor benoemde commissaris 121

Bijlage Voorbeeldberekening financiële kengetallen 123
Afkortingen 131
Literatuur 133
Over de auteurs 135

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Financiën voor commissarissen en toezichthouders