Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recht op u af - Nummer 8 - 11 april 2017

Paperback200 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013134025Verschijningsdatum 21-03-2017
Rechtsgebied: R30600 - Ambtenarenrecht
Serie: nvt
In deze uitgave treft u onder meer de hoofdlijnen aan voor overheidswerkgevers en -werknemers van de juridische procedures bij UWV en rechters.  Meer
57,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback390 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013142105
Rechtsgebied: R30600 - Ambtenarenrecht
Serie: Ambtenarenrecht Wet en Regelgeving
In deze bijgewerkte editie 2017-1 vindt u de Ambtenarenwet, het ARAR, de Wet privatisering ABP, het Bezoldigingsbesluit, de Wet normering topinkomens en de Reisbesluiten.  Meer
52,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback517 blz.Boom Juridische Uitgevers6e druk2017
ISBN-13: 9789462900837Verschijningsdatum 22-10-2021
Rechtsgebied: R80500 - Europees recht
Serie: Boom Juridische studieboeken
Dit studieboek is in eerste instantie bestemd voor studenten die in de bachelor- of masterfase van hun opleiding het Europese recht bestuderen.  Meer
72,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden652 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013143041Verschijningsdatum 31-03-2017
Rechtsgebied: R20720 - Financiëlezekerheidsovereenkomsten
Serie: Recht en Praktijk - Compleet
Wat zijn de rechten en verplichtingen die uit een patronaatsverklaring voortvloeien? Welke internationaal privaatrechtelijke aspecten zijn daarbij belangrijk? U vindt hier de antwoorden.  Meer
109,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Gebonden310 blz.Wolters Kluwer5e druk2017
ISBN-13: 9789013143140Verschijningsdatum 06-04-2017
Rechtsgebied: R30200 - Bestuursrecht [algemeen]
Serie: Recht en praktijk (Be)
In deze uitgave vindt u een toelichting op de taken van de verschillende rechters en hun onderlinge verhouding. Vooral de rechtspraak staat daarbij centraal.  Meer
77,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback304 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013142921Verschijningsdatum 06-04-2017
Rechtsgebied: R40800 - Strafrecht - Economisch strafrecht
Serie: nvt
Juristen uit praktijk en wetenschap vinden in deze uitgave een analyse van de wettelijke systematiek van de vermogensdelicten.  Meer
77,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback425 blz.Wolters Kluwer1e druk2017
ISBN-13: 9789013142709Verschijningsdatum 04-04-2017
Rechtsgebied: R60700 - Belastingrecht - Vennootschapsbelasting
Serie: Fiscale monografieën
Deze uitgave is een samenvoeging en bewerking van de Fiscale Monografieën over de deelnemingsvrijstelling en de deelnemingsverrekening.  Meer
116,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback670 blz.Berghauser Pont Publishing6e druk2017
ISBN-13: 9789491930829Verschijningsdatum 04-04-2017
Rechtsgebied: R30550 - Omgevingsrecht
Serie: Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw
Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw (zesde druk) geeft een heldere en actuele beschrijving van het systeem van de Wro, Wabo en Chw en blikt vooruit naar de Omgevingswet.  Meer
69,-
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback316 blz.Berghauser Pont Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9789491930874Verschijningsdatum 07-04-2017
Rechtsgebied: R30550 - Omgevingsrecht
Serie: Tekst & Toelichting (Berghauser Pont)
In deze uitgave vindt u de volledige tekst van de wet zoals deze zal gaan luiden met inachtneming van de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten Omgevingswet.  Meer
59,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback86 blz.Celsus juridische uitgeverij1e druk2017
ISBN-13: 9789088632051Verschijningsdatum 11-04-2017
Rechtsgebied: R70400 - Faillissementsrecht / Insolventierecht
Serie: nvt
In dit boek bespreekt mr. Paul Hulshof de informatierechten van schuldeisers bij een doorstart na een regulier faillissement en bij een pre-pack faillissement.  Meer
27,50
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback158 blz.Uitgeverij Paris B.V.1e druk2017
ISBN-13: 9789462511316Verschijningsdatum 31-03-2017
Rechtsgebied: R70225 - Bankvoorwaarden
Serie: Financieel Juridische Reeks
In deze uitgave beschrijven de auteurs in beknopte vorm de achtergrond en wordingsgeschiedenis van de ABV en geven zij commentaar bij de artikelen van de ABV 2017.  Meer
33,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback320 blz.Uitgeverij Paris3e druk2017
ISBN-13: 9789462511293Verschijningsdatum 11-04-2017
Rechtsgebied: R52100 - Ontslagrecht
Serie: nvt
Dit boek is geen theoretische beschouwing over het ontslagrecht. Het doel van het boek is te vertrekken vanuit en aan te sluiten bij situaties in de ontslagpraktijk.  Meer
27,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback512 blz.Noordhoff9e druk2017
ISBN-13: 9789001875619Verschijningsdatum 31-03-2017
Rechtsgebied: R80400 - Mensenrechten - internationaal
Serie: nvt
Mens en Recht belicht welke juridische mogelijkheden én valkuilen er zijn in het domein sociaal werk.  Meer
74,95
In herdruk, verschijningsdatum onbekend
Paperback906 blz.Stichting Instituut voor Bouwrecht1e druk2017
ISBN-13: 9789463150224Verschijningsdatum 15-04-2017
Rechtsgebied: R72400 - Aanbesteding [Europese aanbesteding]
Serie: nvt
Bundel met samenvattingen van alle in 2016 gepubliceerde ­uitspraken met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2016 verschenen aanbestedingsjurisprudentie.  Meer
36,-
Verwachte levertijd ongeveer 3 werkdagen
Paperback390 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462903708Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R20270 - Personen- en familierecht - Jeugdrecht
Serie: NILG - Familie en recht
Bescherming van minderjarigen door het recht is belangrijk omdat minderjarigen afhankelijk zijn. Dat is ook het geval waar het gaat om bescherming van vermogen van kinderen.  Meer
81,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback184 blz.Vakmedianet1e druk2017
ISBN-13: 9789462154629
Rechtsgebied: R50700 - Arbeidsomstandighedenrecht
Serie: Arbo Pockets
Goede arbeidsomstandigheden zijn van groot belang voor een organisatie. Het voldoen aan de Arbowet is in veel gevallen niet meer voldoende.  Meer
47,20
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback206 blz.Vakmedianet1e druk2017
ISBN-13: 9789462154643
Rechtsgebied: R50700 - Arbeidsomstandighedenrecht
Serie: Arbo Pockets
De Arbo Pocket Wet- en regelgeving bevat de volledige tekst van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze tekst wordt uitvoerig toegelicht en van commentaar voorzien.  Meer
47,20
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback98 blz.Boom Juridische Uitgevers1e druk2017
ISBN-13: 9789462903654Verschijningsdatum 07-04-2017
Rechtsgebied: R30134 - Staatsrecht - Parlementairrecht en parl. gesch. - Kiesrecht en kiesstelsels
Serie: Montesquieureeks
In een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. De wetgevende macht zou dan ook bij het volk in zijn geheel moeten berusten.  Meer
24,-
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback300 blz.Boom Juridische Uitgevers2e druk2017
ISBN-13: 9789462366770Verschijningsdatum 31-03-2017
Rechtsgebied: R41000 - Strafrecht diversen
Serie: CRV-reeks
De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende belangstelling voor een adequate aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen.  Meer
56,-
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback324 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789463500067Verschijningsdatum 24-03-2017
Rechtsgebied: R30425 - Politietaken
Serie: nvt
Dit boek bevat bijdragen van de mensen die in de praktijk bezig zijn met de uitvoering en ontwikkeling van informatiegestuurd politiewerk.  Meer
41,85
Verwachte levertijd ongeveer 3 werkdagen
Paperback198 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399449Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R30600 - Ambtenarenrecht
Serie: nvt
Deze uitgave beschrijft in algemene zin de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.  Meer
43,58
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback336 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399364Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R50700 - Arbeidsomstandighedenrecht
Serie: Tekst en Toelichting Arbeidstijdenwet ATW
In dit Handboek is aandacht besteed aan de totstandkoming en de handhaving van de wet. Vervolgens worden de in de Arbeidstijdenwet gegeven voorschriften artikelsgewijs toegelicht.  Meer
74,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback620 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399722Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R50700 - Arbeidsomstandighedenrecht
Serie: Handboek Arbobesluit
In dit handboek wordt het Arbobesluit helder toegelicht. Het handboek legt de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels.  Meer
73,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback288 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399746Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R50700 - Arbeidsomstandighedenrecht
Serie: Handboek Arboregeling
In dit handboek wordt de Arboregeling artikelsgewijs helder toegelicht en wordt de relatie tussen de Arboregeling, de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels gelegd.  Meer
73,50
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback44 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012393447Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R50200 - Arbeidsrecht: algemeen
Serie: SC Dossier
In het SC Dossier Wet werk en zekerheid leest u alles over de nieuwe regels voor ontslag, WW en flex.  Meer
11,55
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen
Paperback306 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399425Verschijningsdatum 31-03-2017
Rechtsgebied: R30600 - Ambtenarenrecht
Serie: Algemeen Rijksambtenaren Reglement Verklaard (ARAR)
'ARAR tabellen' is een praktisch naslagwerk met tabellen van alle regelingen op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de rijksoverheid.  Meer
52,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback166 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399517Verschijningsdatum 10-04-2017
Rechtsgebied: R51100 - Arbeidsrecht diversen
Serie: Salaris Index
De Salaris Index biedt informatie die gewoonlijk diverse omvangrijke handboeken beslaat. Onderwerpen nauw verbonden met belonen worden overzichtelijk en compact beschreven.  Meer
62,84
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback344 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399753Verschijningsdatum 11-04-2017
Rechtsgebied: R61000 - Belastingrecht - Invoerrechten en accijns
Serie: Douanememo
Het Douanememo bevat in kort bestek een overzicht van de binnen de Europese Unie geldende douanebepalingen.  Meer
59,85
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback272 blz.Sdu1e druk2017
ISBN-13: 9789012399906Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R70720 - Vervoersrecht - Binnenvaart
Serie: Jaarboek Wetgeving Binnenvaart Deel 3
Het Jaarboek voor de Marifonie helpt u bij het bedienen van een marifoon aan boord van een binnenschip.  Meer
65,50
Dit artikel is niet leverbaar.
Paperback304 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2017
ISBN-13: 9789069160009Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R20400 - Erfrecht
Serie: Ars Aequi Geschetst
In deze uitgave wordt u op schematische wijze geleid door al die gebieden die voor het algemene begrip van het erfrecht van belang zijn.  Meer
39,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback108 blz.Ars Aequi Juridische Uitgeverij1e druk2017
ISBN-13: 9789069168975Verschijningsdatum 06-04-2017
Rechtsgebied: R30935 - Schadevergoeding
Serie: Cahier Privaatrecht
In deze monografie wordt een nieuwe benadering van schadebegroting gekozen die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur.  Meer
27,50
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen
Paperback254 blz.MAKLU uitgevers2e druk2017
ISBN-13: 9789046608654
Rechtsgebied: R20300 - Vermogensrecht - Algemeen (algemeen, wetgeving, handboeken)
Serie: nvt
Dit boek is er in hoofdzaak op gericht de lezer vertrouwd te maken met de basisbegrippen en -beginselen van het privaatrecht.  Meer
27,80
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden742 blz.Eleven International Publishing1e druk2017
ISBN-13: 9789462367197Verschijningsdatum 01-04-2017
Rechtsgebied: R70790 - Internationale koopovereenkomst [w.o. handelskoop; condities; distributie]
Serie: International Commerce and Arbitration
This book is designed to facilitate the work on and with the CISG. It enables the reader in gaining an overview of the CISG Advisory Council’s work of the last fifteen years.  Meer
120,50
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen
Paperback952 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780198736752Verschijningsdatum 30-03-2017
Rechtsgebied: R40500 - Strafrecht - Criminologie
Serie: nvt
Criminology is a core, introductory textbook that takes students further. Students are encouraged to regard themselves as producers of criminological knowledge.  Meer
62,14
Dit product is niet meer leverbaar
Paperback420 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780198723905Verschijningsdatum 30-03-2017
Rechtsgebied: R40421 - Strafrecht - Computercriminaliteit (incl. phishing, ddos)
Serie: nvt
This book provides a clear and detailed introduction to cyber crime, offering you an effective operational guide to the complexities and challenges of investigating cyber-related crimes.  Meer
48,55
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen
Paperback584 blz.Oxford University Press8e druk2017
ISBN-13: 9780198787556Verschijningsdatum 30-03-2017
Rechtsgebied: R70600 - ICT recht - Algemeen
Serie: nvt
Information Technology Law examines the legal dimensions of several everyday interactions with technology and the impact on privacy and data protection.  Meer
58,06
Dit artikel is niet leverbaar.
Gebonden260 blz.Oxford University Press1e druk2017
ISBN-13: 9780190464585Verschijningsdatum 06-04-2017
Rechtsgebied: R10800 - Recht algemeen - Rechtspleging / procesrecht algemeen
Serie: nvt
Improving access to justice has been an ongoing process, and on-demand justice should be a natural part of our increasingly on-demand society.  Meer
119,23
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Paperback720 blz.Oxford University Press4e druk2017
ISBN-13: 9780198766261Verschijningsdatum 06-04-2017
Rechtsgebied: R70100 - Ondernemingsrecht
Serie: nvt
The bestselling textbook in this subject area, Introduction to Business Law introduces students to the core legal areas relevant to the world of business and work.  Meer
51,27
Dit product is niet meer leverbaar
Paperback304 blz.Intersentia1e druk2017
ISBN-13: 9781780684338Verschijningsdatum 06-04-2017
Rechtsgebied: R20630 - Overeenkomsten algemeen
Serie: European Contract Law and Theory
A collection of essays by distinguished legal scholars that explores how the Charter of the Fundamental Rights of the EU has affected contract law and commercial law within the EU.  Meer
73,-
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen
Gebonden440 blz.Kluwer Law International2e druk2017
ISBN-13: 9789041188397Verschijningsdatum 05-04-2017
Rechtsgebied: R80800 - Internationaal recht - overige
Serie: nvt
This remarkable and far-seeing work offers a valuable contribution to shaping future rules in the field of internet domain name allocation.  Meer
252,42
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
Gebonden300 blz.Claeys & Casteels1e druk2017
ISBN-13: 9789077644447Verschijningsdatum 28-03-2017
Rechtsgebied: R72000 - Energierecht
Serie: EU Energy law series
This volume brings together commentary and analysis on several issues, offering a comprehensive overview of the challenges faced by the EU, its response, and the future direction of EU gas policy.  Meer
212,50
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden